img
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği

Biz Kimiz ve Faaliyetimiz Nedir ?

2018 yılının başında, farklı disiplinlerden (sosyoloji, çevre mühendisliği, hukuk, kimya v.b.) ve farklı alanlarda çalışan iklim değişikliği sorununa karşı endişeleri olan, iklim değişikliğine dair ulusal ve uluslararası alanda yapılan politik, bilimsel, hukuki ve teknik tartışmaları takip eden, kimi zaman görüşler oluşturup bunları paylaşan, çevre sektörünün çeşitli alanlarında çalışan, üniversitede konuya dair bilimsel çalışmalar yapan uzmanların bir araya gelerek ülkemizde bu alanda eksikliğini duyduğu bir düşünce kuruluşu görevi de görebilecek amaçla kuruldu.

Haberler Paylaşımları

Dünya Çapındaki Ormanlar Eşi Görülmemiş Detayda Haritalandırıldı.
18.2.2021

Dünya Çapındaki Ormanlar Eşi Görülmemiş Detayda Haritalandırıldı.

Dünyadaki orman alanları hem birer karbon kaynakları hem de yutak alanı olma özellikleri dikkate alınarak haritalandırıldı. Bu harita şimdiye kadarki en detaylı haritalandırma... Dünyanın dört bir yanındaki ormanlardan gelen karbon kaynakları ve yutaklarının yeni interaktif haritası, ormanların serbest bıraktıklarından iki kat daha fazla karbon tuttuğunu doğruluyor.

Geçmişten Ciddi Bir Kopuş: Elektrik Sektörünün Tamamen Karbonsuzlaştırılması Hiç Bu Kadar Önemli Olmamıştı.
8.2.2021

Geçmişten Ciddi Bir Kopuş: Elektrik Sektörünün Tamamen Karbonsuzlaştırılması Hiç Bu Kadar Önemli Olmamıştı.

EMBER’in, küresel bir elektrik üretim şirketi olan ENGIE’nin kömürden çıkış sürecini değerlendirdiği raporu iklim değişikliği hedeflerine ulaşmada şirketlerin değerlendirilmesinin önemini gösterdi.

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Öncülüğünde Hazırlanan
4.2.2021

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Öncülüğünde Hazırlanan "Türkiye’de kronik kömür kirliliği:Kömürün sağlık yükü ve kömür bağımlılığını sonlandırmak" Adlı Rapor Yayınlandı.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği'nin de destekleyicileri arasında yer aldığı kömür-halk sağlığı ilişkisine odaklanan rapor yayınlandı. Sağlık ve Çevre Birliği'nin 2019 yılına ilişkin bu raporu, mevcut kömür santrallerinin hava kirliliği emisyonlarına ilişkin veri boşluklarını doldurmak için gösterilen bir çabadır. AB ülkelerinin santral bazında yıllık emisyonlarını halka açık bir veri tabanına (E-PRTR) bildirme zorunluluğu bulunurken, Türkiye tesis veya sektörel bazda emisyon verisi paylaşmamaktadır. Bunun yerine, Türkiye uluslararası taahhütler kapsamında elektrik üretimi ve ısıtma sektöründen kaynaklı hava kirletici emisyonlarını birleştirilmiş veri halinde bildirmektedir. Bu durum kömürlü termik santrallerin ve elektrik sektörünün neden olduğu emisyonların belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu veri kısıtlığı nedeniyle Türkiye’de hava kirliliğinin sağlık etkileri hakkında çok az araştırma bulunmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için, bu rapor kapsamlı araştırma ve işbirlikleri üzerine kurulmuştur. Gerçek zamanlı elektrik üretiminin yanı sıra kömürlü termik santrallerin teknik detayları incelenmiş, kirliliği azaltabilen ancak ortadan kaldırmayan filtre sistemleri hesaba katılmıştır.

Detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği © 2021