AB müzakerecileri, Sosyal İklim Fonunu fosil yakıtlardan uzak tutmalıdır

Aşağıda imzası bulunan bizler, eş-yasa koyucuların Fosil yakıtları Sosyal İklim Fonu (SİF) kapsamındaki mali destekten dışlamamasından endişe duyuyoruz. SİF, herhangi bir istisna olmaksızın, iklim nötrlüğüne geçişten yararlanmalarına yardımcı olacak yalıtım ve temiz teknolojilere yatırım yapmak yerine, en savunmasız durumdaki haneleri ve ulaşım kullanıcılarını pahalı ve kirletici fosil yakıtlara bağımlı hale getirebilir.

Avrupa Komisyonu, daha verimli – ancak yine de çevreyi kirleten ve fosil yakıt bazlı – tesislerin destek için uygun olacağını gösteren SİF göstergeleri önerdi. Fosil yakıtlı araçlarda olduğu gibi: Yalnızca sıfır emisyonlu araçlar yerine “düşük emisyonlu” araçların finansmanına izin verilmesi, SİF kaynaklarının insanların fosil yakıt (ve karbon) fiyatlarına daha uzun süre maruz kalmasını sağlayabileceği anlamına gelecektir.

Yenilenebilir enerji maliyeti son on yılda istikrarlı bir şekilde düşerken, Eurostat verileri, ev gazı fiyatlarının Macaristan hariç tüm Üye Devletlerde 2022’nin ilk yarısında ve 4 Üye Devlette ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %100’ün üzerinde arttığını gösteriyor. Bu fiyat artışlarına gaz maliyetleri neden oldu ve hane halkı fiyat tavanları ve diğer kontrollere rağmen artış gösterdi. Bu artışın bir kısmı Ukrayna’daki savaşın devam eden etkilerinden kaynaklanmaktadır ancak fosil gaz, devam eden jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle fiyatları değişken bir enerji kaynağı olmayı sürdürecektir. Pek çok Üye Devlette haneler korunuyor olsa da, kamu bütçesine olan maliyetin daha sonra vergiler veya harcama kesintileri gibi olumsuz etkileri olabilir. Bu arada, doğru yatırımla AB, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji yoluyla 2025 yılına kadar Rusya kaynaklı fosil yakıtlardan tamamen kurtulabilir.

Fosil yakıtlı ısıtma ve ulaşıma yatırım en iyi ihtimalle dar görüşlü ve en kötü ihtimalle derinden yanlış yönlendirilmiştir. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir ısıtma çözümleri, öncelikle enerji verimliliği ilkesiyle uyumlu ve acilen ölçeklendirilmesi gereken, kolayca bulunabilen çözümlerdir. Avrupa Komisyonu tahminleri, ulaşım ve binaların karbondan arındırılması için 2030’a kadar 240 milyar Euro’luk ek bir yıllık yatırım ihtiyacına işaret ettiğinden, fosil gazı gibi sahte ‘çözümlere’ harcanan kamu kaynakları, dönüştürücü çözümlere harcanabilecek parayı emecek ve böylece geçişin toplam maliyetini yükseltecek. Bu aynı zamanda, gazın aşamalı olarak kesilmesinin geciktirilmesiyle, hanelerin yüksek fosil yakıt maliyetlerine normalde olduğundan daha uzun süre maruz kalacağı anlamına da gelecektir.

Bu nedenlerden dolayı, fosil yakıt yatırımını SİF ile desteklemek, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ‘kimseyi geride bırakma’ hedefini baltalayacaktır. SİF’nin en savunmasız durumda olanlara yardım etmesi gerekiyor ama fosil yakıtların finanse edilmesine izin verilirse, bu iki aşamalı bir geçiş riskini artıracak: düşük gelirli haneler değişken fosil yakıt fiyatlarına maruz kaldığı, daha varlıklı olanların ise enerji tasarrufuna ve tamamen yenilenebilir çözümlere yatırım yaparak maliyetlerini hızla düşürdüğü bir geçiş…

Adil bir yeşil geçiş sağlamak istiyorsak, gerçek çözümlere herkes tarafından erişilebilir olmalıdır. Ancak düşük gelirli insanlar ve enerji yoksulluğu riski altında olanlar, hala yenilenebilir enerji kaynaklarına erişemiyor ve her düzeyde fosil yakıt kullanımına kilitlenmiş durumda: ısıtma/soğutma sistemleri; ulaşım; yeşil işlere eşit olmayan erişim gibi… İklim değişikliğinden en az sorumlular ama en yüksek bedeli ödemeleri isteniyor.

Isıtma maliyetlerindeki artışlar, gelirlerinin daha büyük bir bölümünü enerjiye harcadıklarından ve genellikle kirletici veya verimsiz ısıtma sistemlerinden en az kurtulabilenler olduğundan, orantısız bir şekilde en düşük gelirli haneleri vuruyor. Buna durum, daha yüksek ısıtma maliyetlerinin, daha fakir hanelerin ısıtmasız kalmasına yol açabileceği anlamına gelir. Ukrayna’daki savaştan önce bile 35 milyon vatandaşın enerji yoksulluğu içinde olduğu tahmin ediliyordu.

Fosil yakıtları dışlamadaki başarısızlık, AB müzakerecilerinin büyük, çevreyi kirleten endüstrilerin ihtiyaçlarına öncelik verirken vatandaşınkini bir kenara bırakmasının bir başka örneğidir. Tahminler, CO2’nin tonu başına 75 Euro’luk mevcut karbon fiyatıyla, endüstriye emisyon ödeneklerinin ücretsiz olarak tahsis edilmesinin 2026 ile 2032 arasında yaklaşık 192 milyar Euro’ya eşit olacağını öne sürerken, SİF, aynı dönemde 72,2 milyar Euro olan bu miktarın yarısından daha azı ile kaynaklanabilir. Bu dengesizlik kabul edilemez – eğer yapılacak bir şey varsa, o zaman rakamlar zaten tam tersi olmalıdır.

Son olarak, SİF’nin en çok ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanılmasını sağlamak için onlara söz sahibi olma fırsatı sağlamalıdır. Sosyal İklim Planları, paydaşların anlamlı katılımına izin vermeli ve Aarhus Sözleşmesinde belirtilen paydaş katılımı normlarıyla uyumlu olmalıdır. AB yasa koyucuları, SİF bütçesinin ulusal hükümetler tarafından nasıl harcanacağına karar verirken, yeterince temsil edilmeyen gruplar(ırksallaştırılmış topluluklar, yoksulluk içinde yaşayan insanlar, kadınlar ve gençler gibi), sivil toplum ve yerel yönetim dahil olmak üzere ortakların katılımı gerekliliğini güçlendiren değişiklikleri desteklemelidir.

Böylece nihai üçlü müzakerelerde aşağıdaki meseleleri tam olarak ele almaya çağırıyoruz:

  • Fosil yakıtları SİF’ndan hariç tutulmalı ve endüstri için ücretsiz ödenekleri olabildiğince hızlı ve aşamalı bir şekilde kaldırılmalı
  • SİF bütçesini, ETS2 gelirinin en az %25’iyle eşleşecek ve Üye Devlet ortak finansmanı ile artırılacak şekilde artırılmalı
  • Yardıma en çok ihtiyaç duyan kişiler ve onları temsil eden gruplarla Sosyal İklim Planlarının geliştirilmesi sağlanmalı

Bununla ilgili farklı ülkelerden 36 sivil toplum kuruluşu olarak açıklama yayımladık. Açıklama için tıklayınız.

Kategoriler Güncel Haberler