İklim ve Toplum Dergisi

İklim ve Toplum Dergisi, Derneğimizin amaçlarına uygun olarak Türkiye’de başta iklim değişikliği konusu olmak üzere çevre, ekoloji ve bu unsurların toplum ve kültür ile ilişkileri noktasında ilgilileri bilgilendirmeyi hedefleyen, üretilen bilgiyi kamuoyu ve politika yapıcılar ile paylaşmayı amaçlayan popüler bilimsel bir dergidir. Dergi, iklim değişikliği ve küresel ısınma, çevre sorunları, kuraklık, kirlilik, atık yönetimi, su ve atık su arıtımı, çevresel etki değerlendirme, çevre yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra bu konuların ekonomi, sosyal bilimler ve sosyal sorunlar ile ilişkilerini kapsayan konuları içermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda iklim değişikliğinin çevresel etkilerinin yanı sıra kültürel ve sosyal etkilerinin olduğunun vurgulanması da ele alınmak istenmektedir. Dergimizin ilk sayısı 2019 yılı Eylül ayı itibariyle siz değerli okurlarla buluşmuştur. Bu yayın hiçbir ticari amaç gütmemektedir ve temel hedefimiz Türkiye’de iklim değişikliği konusunda yapılacak bilimsel çalışmaları desteklemek ve farkındalık oluşturmaktır

Elinizde bulunan bu ilk sayımız özgün yazılar içermekle birlikte ağırlıkla son bir yıldır yaşanan güncel gelişmeleri derleme niteliğindedir. Çevresel sorunlara duyarlı yayın yapan kaynaklardan edinilmiş haber niteliğindeki analizler, raporlar ve röportajlar buluşturulmuştur. Derginin ilk yarısı çevre sorunlarının ciddiyetinin kavranması için son bir yılda yayınlanmış önemli haberlerden oluşmaktadır. Farklı kaynaklardan edinilen bu haberlerde iklim değişikliğinin güncel ve olası gelecek etkilerine, yok olma tehdidi ile karşılaşan bitki ve hayvan türlerine, fosil yakıtların yarattığı tahribata ve benzer içerikte konulara dikkat çekilmektedir. Ardından ekoloji mücadelesinde sergilenen iki güzide araştırma örneği sunulmaktadır.

Derneğimiz yönetim kurulu başkanı ve dergimiz yayın kurulu üyesi Dr. Baran Bozoğlu’na ait iki yazıyı de bu sayımızda okuyabileceksiniz. Bozoğlu, Karadeniz İklim Eylem Planını ve Sıfır Atık Yönetmeliğini değerlendirecek. Bir diğer bulacağınız önemli özgün yazı Prof. Dr. İlhan Talınlı’ya ait. Talınlı, sürdürülebilir bir ekosistem için önerilerini titizlikle sunmaktadır. Tarih Boyunca Doğal Çevre Koşullarının Toplumsal Etkileri başlığındaki yazıyı ise uzun süredir bu alanda bilimsel çalışmaları ile tanınan Prof.Dr.Hakan Yiğitbaşıoğlu kaleme almıştır. İklim değişikliğinin tarıma etkisine yönelik özgün çalışmayı ise Ankara Ünviersitesi Coğrafta Bölümü’nde yüksek lisans yapan Nuray Çaltı ele almıştır. Yayın kurulumuzdan sosyolog akademisyenler Alkan Üstün ve Bahattin Cizreli’nin de özgün çalışmaları dergimizde sizlerle buluşmaktadır.

Ayrıca İklim Haber sitesinin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile gerçekleştirdiği önemli röportajı da sizlerle paylaşıyoruz. Yine daha önce kamuoyuyla paylaşılan ancak etkisinin daha yüksek olduğuna inandığımız iki rapora dair kısmi içerikleri sizlerin ilgisine sunuyoruz. Bu raporlardan ilki TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlandı: Hava Kirliliği Raporu. İklim Haber ve KONDA tarafından hazırlanan Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı raporu ise Türkiye kamuoyunun ekolojik bozulmalara karşı duyarlılığının giderek arttığını kanıtlamaktadır.

Her ne kadar Türkiye’de küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi önemli konulara yönelik toplumsal duyarlılık giderek artsa da bu halen istenilen düzeyde değildir. Her vatandaşın kendi gündelik hayatından başlayarak mahallesi, kenti, ülkesi ve dünya hakkında düşünmesi, söz söylemesi ve katkıda bulunması gerekmektedir. Aksi durumda yaşadığımız insan kaynaklı felaketlerin artarak devam etmesi kaçınılmazdır. İklim ve Toplum Dergisi bu duyarlılığın arttırılmasına dair mütevazi bir çaba. İlk sayımızda bizden kaynaklanan ve gözümüzden kaçan tüm hatalar için şimdiden affınızı diliyoruz. İlerleyen sayılarımızda sizlere dosya konuları ve özel haber-röportajlar sunmayı hedeflediğimizi şimdiden bildirebiliriz. Eleştiri ve önerileriniz için künyede yer alan elektronik posta adresimiz üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İklim ve Toplum Dergisi Yayın Kurulu

PDF Dosyasını görüntülemek için tıklayınız..

Kategoriler Yayınlar