Rapor ve Anlaşmalar

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, iklim ağını güçlendirmek adına 2018 yılından beri çalışmalar yapmaktadır. 2020 yılı, iklim adına temsil imkanımızın daha da güçlendiği bir yıl olmuştur. Derneğimiz, 2020 yılı Haziran ayında sesimizi daha güçlü duyurmak adına birçok anlaşma imzalamıştır. Bunlardan ilki Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Kadıköy ile gerçekleşmiştir. 1915 yılında kurulan Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chanmber International (JCI)) bugün dünyanın 128 ülkesinde 5000 şubesi ve 200.000 aktif üyesiyle küresel çapta sürdürülebilir çalışmalar yapmaktadır. JCI hakkında daha fazla bilgi almak için: https://www.jciturkiye.org/

Derneğimizin Haziran ayında atmış olduğu adımlardan bir diğeri, Avrupa İklim Eylem Ağı’na (Climate Action Network Europe) üye olmaktır. CAN Europe, Climate Action Network (CAN) International’ın bir parçasıdır. Dünyada, özellikle çevresel performans göstergeleri konusunda İklim Eylem Ağı tarafından yapılan çalışmalar oldukça ses getirmektedir ve karar vericileri yönlendirmektedir. CAN, bir iklim ağları koalisyonudur ve 1100’den fazla üyesi vardır.

CAN Europe hakkında daha fazla bilgi için: http://www.caneurope.org