Türkiyede halkın yarısı, iklim krizinin virüsten daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020 Özel Raporu Hazırlandı.

İklim Haber ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen çalışmalar ve anketler sonucunda Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı Raporu yayınlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre “Türkiye’de halkın yarısı, iklim krizinin virüsten daha büyük bir tehdit olduğunu” düşünmektedir.

Araştırma kapsamında yürütülen anket çalışmasına, 32 ilden ankete 3431 kişi katılmıştır. Katılımcıların %71,4’ü iklim değişikliğinin insan kaynaklı bir kriz olduğu konusunda hemfikirdir. Katılımcıların %70’i iklim değişikliğinden endişeli ve %85’i son yıllarda Türkiye’de afetlerin arttığını düşünmektedir. Anketin ilginç sonuçlarından birisi ise iklim değişikliğine karşı ne yapılmalı sorusuna katılımcıların sadece yaklaşık %23’ünün termik santrallerin kapatılması gerektiğini düşünmesidir. Bu oran bizi bazı soruları düşünmeye itmektedir. Bunlardan birisi şudur; Yenilenebilir enerjiye geçiş yapılmalı ancak nasıl yapılmalı, süreç nasıl yönetilmeli ve istihdam nasıl dengede tutulmalı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 2 Aralık 2020 tarihinde Kolombiya Üniversitesi’nde yaptığı konuşmasında, bu tarz endişeleri ortadan kaldırmak adına iklim değişikliği ve istihdam sürecine vurgu yapmıştır.

İşte araştırmadan bazı başlıklar;

İklim Değişikliği Endişesi Büyüyor.

İklim Değişikliğine Karşı Tarım ve Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapılmalı.

Ekonomik Kalkınma Uğruna Çevre Kirliliğine Göz Yumulaz.

Kategoriler Güncel Haberler