“Türkiye’nin Afet Atık Yönetimi Rehberi Projesi”

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (SGP GEF) finansal destekleriyle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Afet Atık Yönetimi Rehberi Projesi” kapsamında bir çalıştay düzenliyoruz. Proje, Türkiye’nin atık yönetimi hedeflerine ulaşmasını destekleyerek, afet durumlarında etkili atık yönetimi için bir rehberin oluşturulmasını ve farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

13 Şubat 2024 Salı günü 09:00-17:30 saatleri arasında Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleşecek olan çalıştay, atık yönetimi konusundaki uzmanlar ve yerel yönetim temsilcileri başta olmak üzere paydaşları bir araya getirecek. Çalıştayın ana odak noktaları arasında afet durumlarında etkili atık yönetiminin önemi, sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi, toplum bilincinin artırılması ve yerel yönetimlerin bu alandaki kapasitelerinin güçlendirilmesi bulunuyor. Katılımcılar, deneyim paylaşımı ve etkileşim odaklı oturumlar aracılığıyla Türkiye’nin atık yönetimi alanında daha sürdürülebilir ve etkili bir yaklaşım benimsemesine yönelik strateji önerileri getireceklerdir.

Derneğimiz, bu etkinlikle Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmayı ve uluslararası iş birliğiyle en iyi uygulamaları desteklemeyi amaçlıyor. Çalıştaydan elde edilen çıktıların, Türkiye’nin gelecekteki afetlere daha dirençli ve sürdürülebilir bir şekilde hazırlanmasına önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Kategoriler Güncel Haberler