Türkiye’nin Afet Atık Yönetimi Rehberi Projesi

İklim Değişikliği Politikası ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen projemiz kapsamında, afet atık yönetimi stratejisinin belirlenmesini, bu strateji ile Türkiye’nin atık yönetimi hedeflerine sistematik bir şekilde ulaşılmasını ve bu hedeflerin uygulanması için bir rehber hazırlayarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Kategoriler Projeler

İklim Değişikliği Politikası ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen projemiz kapsamında, afet atık yönetimi stratejisinin belirlenmesini, bu strateji ile Türkiye’nin atık yönetimi hedeflerine sistematik bir şekilde ulaşılmasını ve bu hedeflerin uygulanması için bir rehber hazırlayarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.