Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Durumu ve Türkiye’de Ara Karar Vericilerin Durum Değerlendirmesi Raporu yayımlandı

Yeşil dönüşüm yenilenebilir enerjiyle sağlanacak

Sanayici, kapsamlı teşvik ve hızlandırılmış ruhsat süreçleri bekliyor

Türkiye genelinde sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri arasında yaptığımız araştırma Türkiye’de yeşil dönüşüme giden yolun yenilenebilir enerjiden geçtiğini ortaya koydu. Derneğimiz tarafından hazırlanan yeni raporda Enerji Bakanlığı’nın son 14 yılda 2 bin 781 yenilenebilir enerji projesine 829 milyon euro destek verdiği belirlenirken, bu kapsamda 1 milyon 132 bin konutun temiz enerjiden faydalandığı ortaya çıktı.

Türkiye genelinde aralarında ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu kuruluşlar arasında yapılan araştırmada, Türkiye’nin yeşil dönüşüme hazır olduğunu ortaya koyuldu.

1 MİLYON 132 BİN KONUTA TEMİZ ENERJİ

Raporda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı kapsamında yaklaşık 14 yılda 2 bin 781 projeye 829 milyon euro tutarında finansman sağlayarak 698 megawat yenilenebilir enerji gücünü hayata geçirdiği belirtildi. Üretilen temiz enerji ile her yıl 1 milyon 132 binden fazla konutun enerji ihtiyacı karşılanırken, 1 milyon 248 bin otomobilin karbon salımına eşdeğer bir salımın önüne geçildiği ifade edildi.

DIŞA BAĞIMLILIK YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AZALTILABİLİR

Araştırmaya göre, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için öncelikli olarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmesi ve enerji depolama altyapısına yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor. Ara karar vericiler, Türkiye’deki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle, biyogaz ve jeotermal olduğunu düşünüyor. Bu kaynakların iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı kritik rolün, düşük karbon salımı, sürdürülebilir enerji üretimi, hava ve su kirliliğini azaltma ve yerel ekonomik kalkınma olduğu konusunda hemfikirler.

BEŞ TEMEL ÖNCELİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Ara karar vericilerin yenilenebilir enerji projelerini teşvik eden politikaların güçlendirilmesi için beş temel öncelik belirlemişlerdir. Bu öncelikler arasında daha kapsamlı teşvikler, hızlandırılmış lisans ve ruhsat süreçleri, enerji depolama ve taşıma altyapısına teşvik, özel finansman fonları ve kredi ürünleri oluşturulması ve yeşil taksonomi ve emisyon ticaret sisteminin mevzuatının tamamlanması bulunuyor.

Araştırma Türkiye’deki ara karar vericilerin çoğunluğunun yenilenebilir enerji konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu, ancak finansman ve teşvik konularında belirli zorluklarla karşılaştıklarını ortaya koydukları ifade ediliyor. Araştırmada ara karar vericilerin güçlü duruşları ve bir araya gelerek oluşturdukları ortak taleplerle, Türkiye’nin enerji politikalarını şekillendirme konusunda kilit bir etkiye sahip olabilecekleri görüldü. Bu güçlü duruş, Türkiye’nin enerji geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamalıdır.

ARA KARAR VERİCİLERİN ÇAĞRISI: YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Araştırma, Türkiye’deki ara karar vericilerin çoğunluğunun yenilenebilir enerji konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu, ancak finansman ve teşvik konularında belirli zorluklarla karşılaştıklarını ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi için güçlü politikaların yanı sıra finansman kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve iş birliği önemli görülüyor. Ülkede yenilenebilir enerji çabalarını güçlendirmek her türlü iş birliğine hazır olduklarını da vurguladılar.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Kategoriler Güncel Haberler