İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2050 yılında karbon nötr hedefi belirlediği “İklim Değişikliği Eylem Planı”nı tanıttı

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu basını da çağırdığı bir toplantı ile “Yeşil Çözüm” adını verdikleri İstanbul İklim Değişikliği Vizyonunu bugün tanıttı. İmamoğlu İBB’nin iklim vizyonunu şu sıralar Glasgow’da gerçekleştirilen iklim zirvesinde de tanıtacak.

İstanbul’un İklim Değişikliği Eylem Planına yönelik ilk çalışmalar yaklaşık 2,5 yıl önce 2018 yılında yapıldı. İstanbul, iklim değişikliğine yönelik olarak ciddi çalışmalar yapan C40’a Türkiye’den tek üye belediyedir. C40 Dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadele veren büyük kentlerin oluşturduğu bir küresel koalisyon ve dayanışma ağıdır. İstanbul’un da üye olduğu C40, 94 kenti bir araya getiriyor ve dünya GYSİH’sinin %25’ine sahip. Koalisyonun kendine yeryüzü sıcaklık artışını 1,5 C° sınırında tutmayı hedef olarak belirlemiştir.

İstanbul Belediyesi’nin 1,5 yıl öncesinde hızlandırdığı çalışmalar ve C40’ın yardımıyla bugün İstanbul için bir iklim anayasası hazırlanmıştır.

İstanbul’un İklim Vizyonu;

Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına hizmet ederek iklim adaletinin benimsenmesi,
İklim krizine karşı dayanıklı bir kent olmak,
Kırılgan grupları gözönüne almak,
Gıda ve su temininde gelecekte ciddi problemler ve kıtlığın yaşanacağının bilincinde,
Sıcak hava dalgalarının artması sonucu orman yangınları ve bu nedenle olması muhtemel felaketlerin farkında,
Akademisyenler, uzmanlar ve karar verici gruplarla disiplinlerarası bir yaklaşım güdülerek hazırlanmıştır.

İstanbul ‘un Yeşil Çözüm vizyonu tamamen beton kanallara karşıdır. Bu anlamda betonlaşmanın kente tehlikesi de dikkate alınmış ve ekolojik dengeyi bozan bölgesel ve küresel bir iklim tehdidi olarak görülmüştür.

İstanbul hazırlanan iklim eylem planına göre 2040 yılında %89 oranında net karbon azaltımını; 2050 yılında ise karbon-nötr bir İstanbul yaratmayı vaad ediyor.

Toplantıda İBB başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un iklim stratejisini ve 2050 yılına kadar hayata geçirilmesi hedeflenen başlıca 14 stratejik hedefi de paylaştı.

İstanbul’un iklim stratejisi bağlamında 5 temel strateji belirlenmiştir.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim krizine uyum sağlama kapasitesinin arttırılması
İklim adaletinin sağlanması ve iklim krizinin sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması
İklim krizine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
İstanbul’un özgün ekolojisinin ve doğal kaynaklarının korunması, doğasının iyileştirilmesi ve korunması
Yaşam döngüsünün desteklenmesi, kirlenmenin ve karbon ayakizinin azaltılması

2050 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan başlıca 14 stratejik hedef

Tüm İstanbul’un ve taksilerin kademeli olarak elektrikliye geçmesi, elektrikli olması
Yolculukların %30’unun toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi
Deniz ulaşımı oranının %10 seviyesine çıkartılması
Günlük yolculukların %50’sinin yürüme ve bisiklet ile gerçekleşmesi
Su kayı ve kaçaklarının 2030 yılında %18, 2050 yılında ise %32 daha azaltılması
Kişi başına su kullanımının 2040 yılına kadar %11 azaltılması
Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların en az %50 oranında geri kazanımı
Kentsel donatılarda %100 enerji verimliliğinin mutlaka sağlanması
Enerji tedarikinin %55’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması
Bertaraf edilen atıklardan elde edilen çöp gazının %95’inin enerjiye çevrilmesi
Organik atıkların kompostlama metodu ile %100 geri dönüştürülmesi
Kağıt ve ambalaj atıklarının %100 geri dönüşümünü sağlama
İBB binalarının enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması
IETT’nin filosunun %100 elektrikli hale getirilmesi

İstanbul’da iklim seferberliği kapsamında 2030 yılına kadar yalnızca katı atıkların bertarafı için 25 proje gerçekleştirilecek. Bu süreçte izleme görevi İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı içerisinde İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İklim Değişikliği Müdürlüğü kurulması talebi İBB Meclisine sunulmuş ve Meclis onayını almıştır. Ayrıca İBB’nin diğer birimlerinde iklim değişikliği ile ilgili süreçlerin takibinin sağlanması amacıyla iklim sorumluları belirlenmiş, böylece her birimde atılan adımların bu sürece hizmet edip etmediğini ve herhangi bir hatanın olup olmadığını tespit mekanizması kurulmuştur.

İmamoğlu konuyla ilgili olarak “İklim mücadelesini kurumsal kültürümüzün bir parçası haine getirecek temel bileşenleri ayarladık” dedi.

İstanbul’da

9 Kasım: Kemerburgaz’da Biyometanizasyon Tesisi açılışı

Bu tesis Türkiye’nin ilk biyometanizasyon tesisi olacak. Tesis oksijensiz bir ortamda organik atıklardan biyogaz üretecek. Elde edilen biyogazdan 1.4MW elektrik enerjisi üretilecek. Aynı zamanda günlük 40 yon organik kompost üretilerek tarımın hizmetine sunulacak.

16 Kasım: Emirli 2 Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışı

Anadolu yakasının tamamı Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu’nun su ihtiyacını karşılayacak.

26 Kasım: Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

3 bin ton gün kapasiteli bir tesistir. Yani İstanbul’un yaklaşık %15-20 evsel atık termal bertaraf ve enerji üretim tesisi ile 85MW elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis… Ek olarak, tesis 1 milyon 380 bin ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı da sağlayacaktır.

İmamoğlu:

“İstanbul bütün bunları başarma ve 2050 yılında iklim krizine dayanaklı hale gelme kapasitesine sahiptir. Bu açıkladığımız vizyon aslında Yeşil Çözüm vizyonudur ve İstanbul’un markasıdır. Ama bunun için mutlaka ortak aklın ve bilimin yol göstericiliğinde iklim adaleti ve vizyonuyla, insan odaklı bir yaklaşımla hep birlikte hareket edelim.”

Kategoriler Güncel Haberler